Withdrawal

 • 61withdrawal receipt — (BNR) Explanatory and detailed receipt of a withdrawal from an account. See statement …

  Euroclear glossary

 • 62withdrawal symptom — /wɪðˈdrɔəl sɪmptəm/ (say widh drawuhl simptuhm) noun any distressing or painful symptom experienced by an addict due to the withdrawal of the drug of addiction, as alcohol or heroin …

 • 63withdrawal from the market — pašalinimas iš rinkos statusas Aprobuotas sritis veterinarija apibrėžtis Priemonės, kuriomis siekiama nesaugų produktą surinkti rinkoje ir neleisti platinti, demonstruoti ir siūlyti vartotojams. atitikmenys: angl. withdrawal from the market vok.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 64withdrawal period — išlauka statusas Aprobuotas sritis veterinariniai vaistai apibrėžtis Laikotarpis nuo paskutinio veterinarinio vaisto naudojimo gyvūnams nurodytomis sąlygomis iki maisto produktų iš tokių gyvūnų gavimo, būtinas apsaugoti visuomenės sveikatą ir… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 65withdrawal of type approval — tipo patvirtinimo panaikinimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Sprendimas, panaikinantis tipo patvirtinimą. atitikmenys: angl. withdrawal of type approval pranc. retrait d’une approbation de type, m …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 66withdrawal of water — vandens ėmimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vandens eksploatavimas iš vandens telkinio (upės, ežero, požeminio baseino ar kito objekto) buitinėms, pramonės, žemės ūkio ar kitoms reikmėms, naudojant hidrotechninius… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 67withdrawal operation — atitraukimo operacija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Suplanuota operacija, kuria atitraukiamos sąlytyje su priešu esančios pajėgos. atitikmenys: angl. withdrawal operation pranc. désengagement …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 68withdrawal value — The amount to which a member of a building and loan association is entitled upon his withdrawal from the association before his shares have reached maturity value. 13 Am 32d B & L Assoc § 30 …

  Ballentine's law dictionary

 • 69withdrawal method — noun a method of birth control in which coitus is initiated but the penis is deliberately withdrawn before ejaculation • Syn: ↑coitus interruptus, ↑withdrawal, ↑pulling out, ↑onanism • Hypernyms: ↑birth control, ↑birth prevention, ↑ …

  Useful english dictionary

 • 70withdrawal — /widh draw euhl, drawl , with /, n. 1. Also, withdrawment. the act or condition of withdrawing. 2. Pharm. the act or process of ceasing to use an addictive drug. 3. coitus interruptus. [1740 50; WITHDRAW + AL2] * * * …

  Universalium